Season 2018-2019

https://stmaryscollegerfc.ie/06-10-2018-1st-xv-v-ballynahinch-h-by-d-obrien/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/20-10-2018-1st-xv-v-ballymena-a-by-d-obrien/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/27-10-2018-1st-xv-v-armagh-h-by-d-obrien/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/03-11-2018-1st-xv-v-old-belvedere-a-by-d-obrien/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/24-11-2018-1st-xv-v-buccaneers-rfc/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/08-12-2018-1st-xv-v-banbridge-rfc/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/19-01-2019-1st-xv-v-old-wesley-rfc/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/02-03-2019-1st-xv-v-old-belvedere-rfc/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/23-03-2019-1st-xv-v-ballymena-rfc/

 

https://stmaryscollegerfc.ie/06-04-2019-1st-xv-v-malone-rfc/